Bright®

We leven in een wereld vol uitdagingen op het gebied van het milieu. Exponentiële groei van de bevolking, uitputting van grondstoffen en klimaatverandering. Daar moeten we nú iets aan doen. Met onze kennis kunnen we oplossingen creëren, producten minder milieubelastend maken en consumenten juist informeren, zodat zij verantwoorde keuzes kunnen maken. Niet op basis van aannames en “groene” folklore, maar op basis van feiten. Meetbaar. Controleerbaar. Vergelijkbaar.

Bright® : aantoonbaar minder milieubelastend

Bright®-producten zijn uniek. Uniek, omdat deze aantoonbaar minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare producten in de markt.

De LCA Methode

De milieu-impact wordt berekend op basis van een ‘Life Cycle Assessment’ (LCA)-methode, die is ontworpen volgens ISO-richtlijnen. PACOMBI Group, het moederbedrijf van Depa Disposables, heeft in nauwe samenwerking met wetenschappers en Natuur & Milieu jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van deze revolutionaire LCA-methode. Hiermee wordt de impact van disposables en verpakkingsmaterialen op het milieu zeer nauwkeurig berekend.

Not just CO2

De LCA-methode baseert zich op maar liefst 19 criteria, zoals bijvoorbeeld CO2e-uitstoot, water- en energieverbruik en de uitputting van grondstoffen. De gehele levenscyclus van het product wordt meegenomen in deze berekening, d.w.z. de winning en verwerking van grondstoffen, de productie, de transport en het afvalmanagement ( de ‘End of Life’-fase, zoals verbranding of recycling).

The LCA Centre®

De productanalyses worden uitgevoerd in The LCA Centre® in Beuningen, waar uitstekend opgeleide medewerkers met laboratoriumapparatuur op moleculair niveau de samenstelling  van een product vaststellen.

Voor Technisch directeur Alan Campbell van PACOMBI Group is de introductie van Bright® en de opening van The LCA Centre®  ‘een prachtige doorbraak’: “Het is altijd ons streven geweest om de milieu-impact van producten te kunnen kwantificeren en zodoende producten objectief meetbaar met elkaar te kunnen vergelijken. Wij maken het op deze wijze veel gemakkelijker voor onze klanten om een verantwoorde en bewuste keuze te maken. Samen met hen realiseren wij -door te kiezen voor Bright®-producten- daadwerkelijk een aantoonbare reductie in de milieu-impact van verpakkingen en disposables”.

Eco Rating®

Om de milieu-impact van het product snel herkenbaar te maken voor de consument, staat op iedere verpakking van Bright®-producten de Eco Rating in de vorm van 5 sterren. Hoe meer sterren een product in de Eco Rating krijgt, hoe minder milieu-impact is vastgesteld op basis van de LCA-methode. Bright®-producten hebben minimaal 3 sterren en zijn dus aantoonbaar minder milieubelastend. Natuur & Milieu ondersteunt de wetenschappelijke methode achter de Eco Rating.

Eco-innovation

Vanuit het MVO-beleid van PACOMBI Group willen wij een daadwerkelijke bijdrage leveren aan een betere samenleving. Er is geen betere wijze om deze bijdrage te leveren dan via de producten die wij dagelijks vermarkten, door ze minder belastend voor het milieu te maken. Door deze kennis te delen met de industrie, distributeurs en consumenten kunnen we een maximale en aantoonbare reductie van de milieu-impact van verpakkingen en disposables realiseren.

Bekijk de Bright producten

Contact

Wil je meer weten over Bright® ? Vraag het Depa! Bel 024-649 32 25 of mail naar info@depa.eu.

maartjeBright®