Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Depa Disposables B.V. is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Noch is Depa Disposables B.V. aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden.

Deze site bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van Depa Disposables B.V. vallen. Depa Disposables B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Wij bieden deze links slechts aan als service, en zijn op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven.

Niets op deze website kan worden beschouwd als een advies van financiële aard om al dan niet op een bepaalde wijze te handelen, noch als een uitnodiging om te investeren of zaken te doen met betrekking tot enige vorm van investering.

Depa Disposables B.V. heeft het auteursrecht op de volledige inhoud van deze site, inclusief alle fotografische afbeeldingen. Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Depa Disposables B.V. De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor informeel, persoonlijk gebruik. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de auteursrechten van Depa Disposables B.V.

adminDisclaimer